Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chú Gà Tây

Này Uyên, này Ngọcmh-chu-ga-tây
Các bạn lại đây
Xem chú gà Tây
Eo ôi, thiệt ngộ!

Này đây: trước mỏ
Một dải thòng lòng
Chắc chú thích rong
Suốt ngày dưới nắng

Để rồi cảm nặng
Nước mũi chảy hoài:
Hai chân thiệt dài
Bẩn ơi là bẩn
Bao lần mẹ dặn
Mà vứt dép đâu?

Lại xem cái đầu
Không còn sợi tóc
Hẳn là đi học
Nón “dục” xó nhà?

Và tệ nữa là
Áo quần mặc mãi
Không chịu giặt ủi
Hôi quá là hôi!

Này các bạn ơi
Gà Tây kì nhỉ?
Hắn mà còn thế
Mình chẳng thèm chơi

Switch mode views: