Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lại Kiểm Tra

        Ông nói : "Phần mình vẫn trội hơn
        Có núi, có sông, cỏ xanh rờn

Nhắn Gởi Bạn Già

Hỡi các bạn già của tôi ơi!
Đừng có tủi thân, hoặc trách đời

Biên Giới Sợ Hãi

Hãy nghĩ đến quốc gia
Nhà sáu tư dân tộc

Đổi Đời

    Sao em nỡ rửa MẬU THÂN bằng máu
    Biết bao người đổ lệ tắm cuộc đời

Trường Xưa Tháo Khoán

Ba Đình bè lũ đười ươi
Đi nhai đứng ngậm ngối cười mỉa nhân dân

Quỳnh Lưu Quang Vũ

Quỳnh Lưu Quang Vũ hận Xuân Quỳnh
Phan Đăng Lưu Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh

Bi kịch Bẩy Nhăm

 “Sáng trăng không sáng vườn chè”
Việt cộng phải gió dêm hè đè em

Vịt đẹt rét cao diều


Táng sân trú lọng phùng mang hung nhân chẳng thiện lên trang chờ ngày

Tình net

Mấy ngày nay anh có gì hay giấu
Cứ ra vào lấm lét liếc nhìn em

Củi đậu nấu nước đậu

Bắc kì cục đĩ vá trinh
Không ngờ khỉ đỏ thành tinh Tất Thành

Quỹ Cho Quỷ !

         Ôi xã hội!
        Sao quá nhiều thứ quỹ?

Động Đông Chống Tây

“Kết Xuân bốn biển tuyệt tình
Mậu Thân thảm sát giật mình năm châu”

Bức Tranh Đương Đại

Thanh đông trừng tây Tiểu Bình vặt kiệt
Tự do bại liệt Trọng lú lầu tồn

Trăn Trối

Nếu một mai tôi bỗng dưng bị stroke,
Liệt toàn thân không cử động, nói năng.

Đảng Dạy

    Ấm ớ hội tề nghề Lú tao
    Đâu ai há dễ lọt chân vào

Đảng Là Ai?

Đường” kách mệnh” bác đi còn nguyên đó,
mỗi bước chân nhuộm đỏ núi sông này,

Tao mà nổi quạu...

Hey, lũ Việt cộng ác gian
Cá chết mày đã phi tang đâu rồi

Mèo Khoang - Chó Đốm (Ngụ ngôn)

    Mèo Khoang, Chó Đốm tranh khôn
    Mồm loa mép giải, xồn xồn, xơi xơi !

Ba Đình, bọn cẩu nô tặc Hán!

    Bọn Hán tặc cướp Gạc Ma nước Việt
    Xây sân bay, hỏi Trọng Lú biết không?

Thư Lenin Gửi Nguyễn Phú Trọng

        Nơi nơi chúng hạ bệ ta
        An Nam vẫn cứ được ca ngợi hoài

Switch mode views: