Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đại Tội Đồ

Trăm sự rối tinh bởi lão Hồ,mh bon ten gian ac
Việt Nam rồi vướng họa vong nô.
Công hàm "Lãnh Hải", trước dâng biển,
Thỏa hiệp "Thành Đô", nay nhượng tô. (*)
Hám lợi đốn hèn sinh mù quáng,
Tham quyền vô sỉ hóa điên rồ.
"Bác và Đảng", cả hai đồng phạm,
Bán nước buôn dân, đại tội đồ.

                      Nhất Hùng
               (Đặc San Lâm Viên)

Switch mode views: