Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Họa Bài HƯ HAO II

Tóc bạc da nhăn chẳng đường hoàngmh chang oi
Ra đường mắt cứ liếc dọc ngang
Cơm nhà chê dở đòi bún phở
Vợ hiền con dại cũng chẳng màng

Làm thân gái mười hai bến nước
Trong nhờ đục chạy chớ đeo mang
Gặp phải tấm chồng như Lý Toét
Bái bai tạm biệt khỏe đôi đàng
                     Moc Kiem Binh

Switch mode views: