Nằm Bệnh Viện, Mơ Gặp Bác Hồ

Theo đảng đã mấy chục nămmh gap bac
Đến nay ốm , mới được nằm Việt-Xô (*)
Đêm qua mơ gặp bác Hồ
Bác rằng : mi phải đợi chờ rất lâu !
muốn theo ta , chửa được đâu
ta còn bận , phải sang hầu Lê Nin !
Níu tay áo bác , cố xin !
Bác kêu : trò láo ! Có im không nào !

Giật mình , tỉnh giấc chiêm bao
Nhìn ra cửa thấy rào rào mưa sa !

(*) Bệnh viện Hữu Nghị

Tin mới

Các tin khác