Vô ngã

Khi xưa chưa có dzợchim9
Tôi luôn luôn thấy Tôi
Từ sáng cho đến tối
Không bao giờ quên ... Tôi

 

Từ khi tôi có dzợ
Bả luôn luôn réo tôi
Từ sáng cho đến tối
Tôi chả còn là ... Tôi !!

Tin mới

Các tin khác