Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Con đâu có ngu

mh-con-dau-nguMột bữa kia, má cô gái thấy nó cầm lo le 20$ mới hỏi:
-Tiền ở đâu mà mày có nhiều vậy con kia, hay là mày lấy của má?

-Xời ơi, con lấy của má mà dám cầm khoe khơi khơi vầy sao? Thằng cu Đơ nó thua con đó má.

-Sao con gái má giỏi vậy? Chắc con học giỏi hơn nó hả?    

-Không phải. Nó đố con nếu trèo lên tới chạc ba cây thì nó thua con 10$, mà con leo lên tuột xuống 2 lần nên nó phải đưa con 2 chục.

-Trời ơi, nó muốn dòm quần xi líp của mày đó.

-Má ơi, con cũng đâu phải là đứa ngu đâu, nên hôm qua con đâu có mặc quần xi líp.....

Switch mode views: