Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Biết Hết Mọi Sự

Có một cặp vợ chồng trẻ muốn nhập đạo Công Giáo nên đến gõ cửa một cha xứ xin nhập đạo. Vị linh mụcmh-biet-het
sau khi nghe lời xin làm lễ rửa tội thì trả lời:
-   Theo luật, những ai đã trưởng thành đều phải học giáo lý trước khi được rửa tội. Tôi biếu anh chị một
cuốn giáo lý căn bản. Anh chị về học rồi tháng sau trở lại gặp tôi. Nếu anh chị thuộc giáo lý thì tôi sẽ rửa tội ngay.

 Một tháng sau cặp vợ chồng trẻ này trở lại. Vị linh mục nói:
-   Anh chị còn trẻ và đều tốt nghiệp đại học thì chắc đã hiểu hết giáo lý căn bản, nhưng luật buộc tôi phải khảo giáo lý, bởi vậy tôi xin hỏi một câu cho có lệ là để làm đúng luật. Tôi xin hỏi anh trước :
- Ai là người biết hết mọi sự cả bên trong cả bên ngoài anh?

 Ông cha đã hỏi cho có lệ vì đây là câu hỏi ngay đầu cuốn sách, và là câu hỏi dễ nhất vì ai cũng biết Thiên Chúa là người biết hết mọi sự cả bên trong cả bên ngoài của ta. Anh chồng mặt đỏ lên và tỏ ra ấp úng.

 Ông cha lấy làm ngạc nhiên về sự kiện này bèn khích lệ:
-   Anh cứ  nói thực lòng đi, xưa nay ai là người biết hết mọi sự của anh?

 Anh chồng đáp:
-   Thưa cha, người biết hết mọi sự trong ngoài của con là vợ con ạ.

 

Switch mode views: