Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bó Tay

Một người kia đến gặp một vị thiền sư và hỏi:mh-thien-su

– Đại sư, bạn gái tôi tuy có nhiều ưu điểm, nhưng những khuyết điểm của cô ấy

làm tôi rất khó chịu.  Làm cách nào để cô ấy chỉ có ưu điểm mà không có khuyết điểm đây?

Thiền sư cười đáp:

– Phương pháp rất đơn giản, nhưng trước khi ta bày, thí chủ hãy đi kiếm giúp

ta một tờ giấy chỉ có mặt phải mà không có mặt trái về đây.
                                                                                                                                            mh-bo-tay
Người đó trầm ngâm một lúc rồi cáo từ. Rất nhanh sau đó, anh ta đến trước mặt

vị thiền sư và đưa cho ông một… tờ báo Nhân Dân.

Vị thiền sư đọc báo và từ đó ông bế quan, thề không vấn chuyện thế sự nữa.

Switch mode views: