Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đó Là Tôi

Nguyễn phú Trọng sang Mỹ  gặp Obama và hỏi:mh-tt-obamamh-tbt-trong-lu
"Ông làm sao mà điều hành được một chính phủ hiệu quả như thế?"

 Obama trả lời:
 "Rất đơn giản, ngài chỉ cần được vây  quanh bởi những người thông minh".

 Trọng lại hỏi:...
 "Thế làm sao ông biết được ai là người thật sự thông minh?"

 Obama trả lời:
"cũng dễ thôi, ông chỉ cần  đố họ câu hỏi thông minh",  nói xong đoạn nhấn nút yêu cầu tiếp tân mời John McCain vô...

 Hai phút sau John McCain vô và nói:
 "Thưa Tổng thống, ngài gọi tôi".mh-tns-john-mccain

 Obama hỏi
 "Hãy cho tôi biết, John McCain, ba mẹ của ông có đứa con, nó không phải
 anh em của ông, không phải chị em của ông, vậy  nó là ai?"

 John McCain trả lời: "Thưa ngài, đó là tôi".

 Obama trả lời: "Chính xác! Rất tốt".

 -Nguyễn phú Trọng trở về nước và kêu Nguyễn  Tấn Dũng vào hỏi:
 "Chú Dũng, cha mẹ chú có đứa con, nó không  phải anh em của chú, cũng không  phải chị em của chú, nó là ai?

 Nguyễn tấn Dũng trả lời: "Em cũng chưa chắc, em sẽ trả lời sau".mh-nguyen-tan-dungmh-ong-thay-toan

 Nguyễn tấn Dũng họp hết nội các lại và hỏi  câu hỏi đó mà không
ai trả lời được... Hỏi vòng vòng không xong, cuối cùng ở nhà vệ sinh
Nguyễn tấn Dũng gặp Ngô Bảo Châu và hỏi:  "Thầy Châu, có thể trả
lời tôi, cha mẹ  thầy có đứa con mà nó không phải anh em thầy, nó
cũng không phải chị em thầy, thế nó là ai?"

 Ngô Bảo Châu trả lời:"Dễ mà! đó là tôi".

 Trở lại gặp Nguyễn phú Trọng, Nguyễn tấn Dũng nói hớn hở:
 "đó là Ngô Bảo Châu",

 Nguyễn phú Trọng tức giận chòm tới vố vào đầu Nguyễn tấn Dũng và thét to: "đồ ngu! là John McCain!"


Switch mode views: