Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dạy con

Mẹ dặn con gái: “Nếu có ai làm bậy con phần trên, con phải nói KHÔNG ĐƯỢC. mh-day-con

Còn nhưai làm bậy con phần dưới, con phải nói NGỪNG LẠI nhé!”.

Hôm sau, con gái mách với mẹ là đã bị làm bậy.

Bà mẹ cáu lên hỏi: “Thế con có nói như mẹ dạy không?”.

Con gái ngây thơ trả lời: “Người ta quậy cả phần trên và phần dưới cùng lúc nên con nói là
KHÔNG ĐƯỢC NGỪNG LẠI”.

Switch mode views: