Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tập Cẩm Bình và Obama tâm sự

Tập Cẩm Bình: “Sao anh đến Việt Nam, bà con cả nước ùa ra bắt tay chào đón; còn mh-my-cong-bat-tay

tui, nó đem 21 khẩu đại bác ra bắn, làm tôi teo cả trym; chưa nói không dám đi đến

đâu, vì bị biểu tình đòi Trường Sa, Hoàng Sa khắp nơi?”

Obama: “Tụi tôi đến Việt Nam chỉ ăn bún chả; còn anh thì ăn hết đảo, hết đất, hết biển

của nước người ta. Hiểu chưa?”

Switch mode views: