Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Về nói lại cho Tao biết

Ca Sĩ ND Chris cầm tấm check vừa ký xong, đưa cho đứa con gái và nói:mh-noi-lai-voi-me
- Hôm nay con vừa đúng 18 tuổi, đây là tấm Cheque “Chid support” cuối cùng của Ba,
con cầm về đưa cho Má của con và nhớ nói: “Từ đây trở đi…Má của con đừng hòng lấy
thêm tiền của Ba dù chỉ là…một xu”.

Nói xong con nhớ dòm cái mặt Bả như thế nào…chiều trở qua đây nói cho Ba biết !

Buổi chiều thấy cô con gái trở qua, Ông hấp tấp hỏi:
- Sao ? con nói xong thấy cái mặt Bả ra sao…nói cho Ba biết !

Cô gái:
- Má con biểu con qua đây nói lại với Ba: “Thật ra…con không phải là con “Ruột” của Ba,
Má nói thêm: “Mầy nói xong nhìn cái mặt của Ổng ra sao…về nói lại cho Tao biết !”

Switch mode views: