Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Được đảng đào tạo ăn

mh-dang-dao-tao Trong 1 cuộc hội nghị toàn thế giới , bên ngoài hội nghị các lãnh đạo đang khoe về đất nước mình .

Mỹ : Đất nước chúng tạo ra những đồ ăn hộp để được rất lâu không sợ hư .

Trung quốc : Thế còn gì tươi ngon ,dân nước tôi pha hóa chất làm đồ ăn tươi , tươi cả mấy tháng liền .

Mỹ : Như vậy rất nguy hiểm .

Trung quốc : Tất cả những thứ đó đều đem đi xuất khẩu hết không sao cả .

Mỹ : Chả nguy hiển thật , vậy Việt nam thì sao ?

Việt Nam : Dân chúng tôi được đảng đào tạo , ăn được mọi thứ nhập khẩu từ trung quốc mà không chết .

Switch mode views: