Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Taboo của đảng đầu bò Ba Đình

Mỗi lần cháy nhà cháy Nước lại lòi thêm mặt chuột cống !mh-dang-ba-dinh
Té ngửa 4S cũng như 3D đều một sòng ! ! !
Thằng nào cũng dưới « hộ chiếu Lưỡi Bò núp bóng
Thiên triều phương Bắc chúng quỳ gối lưng cong !

Chỉ đến khi gần cả năm sau báo chí phương Tây đề cập đến
Lũ hại Dân bán Nước vội vàng “phọt phẹt” mồm mõm cho xong !!!
Ngay thằng 4S không có một lời nào giải đáp báo cáo
Về “hộ chiếu lưỡi bò” chiêu võ hiểm độc Khựa trên Biển Đông

Chưa hết cả bầy Nghị gật « ngủ trưa ôm Hà L..ội còn « họp kín »
Lũ Vịt gian đang diễn vụng về vở tuồng chèo Bắc Kinh dựng chong
Ngoài giả bộ hoành tráng sát cánh cùng Dân – trong nối dáo với Chệt ! ! !
Té ngửa 4 triệu đOảng viên đều như thằng 3D thằng 4S chỉ một sòng ! ! !

Mỗi lần cháy nhà cháy Nước lại lòi thêm mặt chuột cống !
Toàn Dân vùng lên đứng dậy quét sạch chúng cứu Non Sông ! !

Switch mode views: