Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phụ Nữ

mh-phu-nuPhụ nữ cũng giống như phần mềm máy tính.
Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ổn định.
Chạy ổn định chưa chắc đã xử lý thông minh
Xử lý thông minh chưa chắc dễ bảo trì.
Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý, nếu có đủ trình độ quản lý... thì cũng luôn phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó... hack mất !

Switch mode views: