Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đằng Sau Người Đàn Ông

Đằng sau người đàn ông ngơ ngác là người đàn bà .. khang khác . mh-dan-ong-yeu
Đằng sau người đàn ông nhút nhát là người đàn bà .. khao khát .
Đằng sau người đàn ông thất bại là người đàn bà .. xúi dại .
Đằng sau người đàn ông vĩ đại là người đàn bà .. ái ngại .
Đằng sau người đàn ông đẹp trai là người đàn bà .. giả nai .
Đằng sau người đàn ông là lắm tài là người đàn bà .. thở dài .
Đằng sau người đàn ông thành công là người đàn bà .. đi rông .
Đằng sau người đàn ông ngoại tình là người đàn bà .. ngồi rình .
Đằng sau người đàn ông bất lực là người đàn bà .. rất bực .
Đằng sau người đàn ông hư đốn là người đàn bà .. thiếu thốn .
Đằng sau người đàn ông nhu nhược là người đàn bà .. láo xược .
Đằng sau người đàn ông đi xa là người đàn bà .. trăng hoa .
Đằng sau người đàn ông yếu đuối là người đàn bà .. hay ăn chuối .
Đằng sau người đàn ông mạnh khỏe là người đàn bà .. mắn đẻ .
Đằng sau người đàn ông cờ bạc là người đàn bà ... phờ phạc .
Đằng sau người đàn ông tóc bạc là người đàn bà .. hốt bạc .
Đằng sau người đàn ông đào hoa là người đàn bà .. lu loa .
Đằng sau người đàn ông nhạt nhòa là người đàn bà .. đưa ra tòa .
Đằng sau người đàn ông giỏi nhạc là người đàn bà .. Đà Lạt …!!!

Switch mode views: