Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bia Ôm

mh-bia-om-baHai vợ chồng già ngồi nói chuyện:

- Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không?

- Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn thì phải ôm vậy thôi!

- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi.

Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã!

Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!

Switch mode views: