Cờ Tướng

mh danh coChơi cờ tướng với cô ấy. Cô ấy nói Mã của của cô ấy có 3 mạng, tôi nhịn. Cô ấy nói Tượng của cô

 

ấy có thể qua sông, tôi nhịn. Xe của cô ấy có thể chuyển hướng để đá Xe tôi, tôi cũng nhịn.

 

Nhưng cô ấy dùng Sĩ của tôi xử lý Tướng của tôi, còn nói đấy là gián điệp do cô ấy bồi dưỡng, bố

 

con thằng nào nhịn được nữa? Tôi nói, “Thôi, em tự chơi đi”, thế là cô ấy giận.

Tin mới

Các tin khác