Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đức Mẹ Người Bắc

mh anh duc meTrong lớp Giáo lý, sơ hỏi một em:

- Em cho sơ biết, Đức Mẹ người xứ nào?

Bé Hà không chần chờ:

- Thưa sơ, Đức Mẹ người miền Bắc ạ.

Sơ ngạc nhiên:

- Căn cứ vào đâu mà em trả lời như thế?

Bé Hà mạnh dạn:

- Thưa sơ, trong Thánh Kinh, Đức Mẹ nói với thiên thần Gabrien: "Việc ấy xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người Nam."

Sơ: ???!!!

Switch mode views: