Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kiếp con lợn (heo)

mh con heo nho Một con lợn bị đem ra chọc tiết. Nó kêu gào thảm thiết.
 Bụt hiện ra hỏi: sao lại khóc ?
 Con lợn : thưa Bụt, cuộc đời này thật bất công! Con sinh ra đã mang thân hình xấu xí, cả
 đời phải ăn cơm thừa canh cặn, cuối cùng lại bị giết thịt để làm thức ăn cho kẻ khác, vậy
 công bằng ở đâu?
 Bụtcười: Con không hiểu rồi! . Cuộc đời này có luật nhân quả, có kiếp luân hồi..
 Kiếp trước con bỏ ngoài tai những lời dạy bảo của tổ tiên, nên kiếp này trời phạt con mang đôi tai to.
 Kiếp trước con nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh cơ cực của người khác, nên kiếp này
 trời phạt con mang đôi mắt híp.
 Kiếp trước con tham nhũng nhiều, nên kiếp này trời bắt con mang chân ngắn, bụngto.
 Kiếp trước con lừa phỉnh chúng sinh, nên kiếp này trời bắt giọng con " khịt khịt ".
 Kiếp trước con nói dối nhiều, nên kiếp này trời bắt mõm con dài nên gọi là mõm lợn.
 Kiếp trước con sa đọa trụy lạc, nên kiếp này trời phạt con mang nhiều vú.
 Kiếp trước con ăn chơi phè phỡn bằng tiền mồ hôi nước mắt của người khác, nên kiếp này
 trời bắt con ăn cơm thừa canh cặn.
 Kiếp trước con hãm hại nhiều người vô tội, nên kiếp này trời phạt con bị giết thịt.
 Con đã giác ngộ ra chưa?
 Con lợn gạt nước mắt, tự nhận :
 "Chả lẽ kiếp trước mình là... cán bộ CS ...? "

Switch mode views: