Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khách sạn trên cây

Ngoài cái vụ "Sống trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không", còn thì
dân ta hổng biết sống trên đời để làm gì nhưng hổng có ba cái vụ đại loại như "10 chỗ nên đi
trước khi chết", "10 điều cần làm trước khi ngủm"...  như Tây. Có cả ngàn cái danh sách "10 chỗ,
10 điều" như vậy, nên rốt cuộc chỗ nào cũng nên đi, điều gì cũng nên thử trước khi ngủm. Hèn chi
đến nơi đâu vui lạ, danh tiếng, lịch sử cũng thấy Tây hà rầm. Hè này, phe ta rón rén thử một
chuyện mới lạ: ngụ một đêm ở khách sạn trên cây xem sao. Nhưng muốn ở thử thì nên vào đặt
phòng trước vài năm mới có chỗ.

mh-cay1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-cay2                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

mh-cay3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-cay4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-cay5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-cay6

 

 

 

 

 

 

 

mh-cay7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mh-cay8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch mode views: