Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hỏa ngục lạnh cóng

Có 2 người bạn thân với nhau. Chẳng may vào mùa Đông nọ, một người chết trước và hiện về.mh-dia-nguc

Người bạn còn sống thấy linh hồn bạn hiện về mừng lắm nên hỏi:
- Này, bây giờ mày đang ở đâu?

Linh hồn người bạn:
- Tớ đang ở trong hỏa ngục!

Người bạn ngạc nhiên vô cùng:
- Trong hỏa ngục? Tao tưởng ở hỏa ngục nóng chảy mỡ chứ sao mày lạnh run cầm cập thế kia?

Linh hồn người bạn:
- Dưới hỏa ngục đông như kiến, tao chẳng làm sao mà chen chân đến gần lửa được.

Người bạn: ???!!!

Switch mode views: