Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày 8/5/2016, Sài Gòn, Hà Nội tiếp tục biểu tình vì cá chết

Switch mode views: