Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất máy tính xách tay lớn của thế giới?

Việt Nam đón làn sống đầu tư mạnh mẽ

Huyền Trân Công Chúa, Người Con Gái Việt Đầu Tiên Qua Hải Vân Sơn

Công Chúa Huyền Trân lấy chồng vì trách nhiệm với đất nước, vừa đem về bờ cõi thêm hai châu Ô-Lý, vừa kết thân với Chiêm Quốc làm thành thế phên dậu, chống giặc Mông-Nguyên phương bắc.

Vì sao kỵ binh Mông Cổ tung hoành cả thế giới nhưng 3 lần thảm bại ở Việt Nam?

Dẻo đất Đại Việt nhỏ bé ở phương nam trong mắt đội quân hung hãn ấy thực chẳng bõ bèn gì. Thế nhưng thật kỳ lạ, cả 3 lần xuất binh tiến đánh vào các năm 1257, 1285 và 1287, người Mông Cổ đều chuốc lấy bại vong.

Vua triều Nguyễn chống bùa chú, trấn yểm

Trong những năm đầu trị quốc của hoàng đế Gia Long, cùng với nạn giặc giã, thú dữ hoành hành, vấn nạn mê tín dị đoan cũng là mối quan tâm hàng đầu của nhà vua.

Bí ẩn về kho báu tuyệt mật của vua Minh Mạng

Đề tài kho báu của vua Minh Mạng từng làm tốn bao giấy mực của giới báo chí cũng như công sức của các nhà khảo cổ học, và ở cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX...

TRẦN HƯNG ĐẠO Đánh Tan Quân Nguyên - Mông

Trần Hưng Đạo là người thông minh, học cao hiểu rộng, văn võ song toàn, yêu nước, yêu dân tộc, dẹp thù nhà, một lòng chống quân thù cứu quốc.

Lịch sử không thể che đậy

Lịch sử dù thế nào cũng phải tôn trọng, mọi sự bóp méo che đậy cuối cùng vẫn phơi bày.

Biên giới Việt Nam và Trung Quốc qua các triều đại quân chủ Việt Nam

"Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di”

Những điều giáo hóa của Lê Thánh Tông có nhiều điều đáng để chúng ta suy ngẫm.

Những nhà tước vương, tước công và đại thần chứa chấp người tư cách hèn hạ, làm cò mồi đưa đồ đút lót.... thì cho phép người đương sự đến cửa quan tố cáo, bọn can phạm sẽ bị trừng trị nặng.

Công nghiệp của các triều đại Ngô, Đinh và Tiền Lê hay văn minh Việt Nam trong thế kỷ thứ mười

Ba triều đại Ngô (939 – 965), Đinh (968 – 980) và Tiền Lê (980 –009) là ba triều đại đầu tiên trị vì nước Việt Nam độc lập sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc.

Những trang sử Việt oai hùng.

Để tưởng nhớ các vị anh hùng đã cứu nước và cũng để nhớ lại những trang sử oanh liệt của tiền nhân, chúng tôi xin tóm luợc những cuộc nổi dậy chống quân Tàu xâm lược.

Con trai út của vua Bảo Đại - Bảo Ân

Nguyễn Phước Bảo Ân, con trai của bà Lê Phi Ánh, người vợ không hôn thú của Cựu Hoàng trong thời gian ở Ðà Lạt.

Mối tình của Cựu Hoàng Bảo Đại

Bảo Đại từ năm ấy, rời vương miện, trở thành công dân Vĩnh Thụy, cùng Lệ Hà tạm trú tại ngôi nhà lớn 51 Trần Hưng Đạo.

Nhà Tây Sơn

Ba anh em Tây Sơn là những trang hào kiệt, đầy mưu lược.

Trần Thủ Độ: Đời luận anh hùng

Thủ Độ là một người rất gian ác đối với nhà Lý, nhưng lại là một đại công thần của nhà Trần”.

Quang Trung đại phá quân Thanh: Sáng mãi tinh thần “Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”

Quang Trung không chỉ là một nhà quân sự, mà ông là người kiêm toàn văn võ.

Tết với chiến tranh: ăn Tết vào ngày khai hạ

Mở lịch sử ra xem, trước đây bờ một trăm sáu chục năm, chúng ta cũng có một lần đánh nhau với quân Tàu giữa ngày Nguyên Đán

Trần Hưng Đạo : Tinh hoa quân sự Việt Nam

Trong ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông này, công lao của Trần Hưng Đạo là vô cùng to lớn.

Cây gạo làng Dương Lôi, Sư Vạn Hạnh và Vua Lý Công Uẩn

Lý Công Uẩn trưởng thành, đó là công lao của Vạn Hạnh. Lý Công Uẩn lên ngôi, có đóng góp không nhỏ của Vạn Hạnh.

Switch mode views: