Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tai nạn khó tin ở Việt Nam

Chiếc xe đò chạy lao vào thanh chắn đường hỏa xa. Hành khách hốt hoảng thoát thân.

Switch mode views: