Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một buổi dạy học giả tạo nhất Việt Nam

Khi Bộ Giáo Dục Việt Nam "dự giờ" (class observation) thì mỗi giáo viên dạy học giả tạo, còn học sinh thì như những con vẹt. Hèn chi ngành giáo dục Việt Nam thụt lùi tệ hại.

Switch mode views: