Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Toàn văn lời tuyên chiến với cộng sản của TT Trump

 Trước đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên chiến với chủ nghĩa xã hội và cộng sản. Phần diễn đọc được thực hiện bởi ông Phạm Văn Thành.

Switch mode views: