Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vạch mặt sư quốc doanh lừa gạt đồng bào hải ngoại

Sư Thầy Thích Thông Lai nhận định rằng cúng dường cho các chùa quốc doanh để cung phụng cho mặt trận tổ quốc thì quý vị cúng dường chỉ có tội mà thôi.

Switch mode views: