Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh lễ Giỗ lần thứ 55 Huynh đệ Ngô Tổng Thống

 Thánh lễ cử hành tại mộ phần Huynh đệ Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Dương) do Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh chủ sự.

Switch mode views: