Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đấu tố linh mục Antôn Đặng Hữu Nam - Hậu "Cải cách ruộng đất" tại Nghệ An

 Những tên tay sai Việt cộng nói rằng chúng có quyền 'bẻ răng' Linh mục Đặng Hữu Nam.

Switch mode views: