Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phỏng vấn Lm. Giuse Nguyễn Duy Tân nhân Ngày Nhân Quyền

 Tôi nghĩ là tình hình nhân quyền ở Việt Nam chỉ được chừng 20% thôi.

Switch mode views: