Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 quốc gia sẽ lãnh hậu quả khi làm phật lòng Trung Cộng

Các vị sẽ không muốn làm kẻ thù của Trung Quốc đâu! Bất kể là vấn đề lớn hay nhỏ, Trung Cộng sẽ cho họ nếm mùi đau đớn bằng những ngón đòn rất tiểu nhân.

Switch mode views: