Ông Quang Trung và ông Nguyễn Huệ là hai anh em!?

 90% học sinh Hà Nội trả lời sai về hai ông này. Cười ra nước mắt về sự hiểu biết lịch sử của giới trẻ Việt Nam