Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài giảng: Chúng ta thuộc về dân tộc Việt

 Linh mục Công giáo Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng trong thánh lễ cầu cho công lý và hòa bình

Switch mode views: