Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dân oan Lộc Hưng đón giao thừa trên khu đất bị cưỡng chiế

 Kể từ khi bị cưỡng chiếm, tất cả đều trôi dạt tứ phương: người phải đi thuê trọ, kẻ tá túc nhà người thân gồm 3-4 thế hệ

Switch mode views: