Hội cờ đỏ tan rã vì sợ quả báo!

 Khi bị hoạn nạn thỉ đảng bỏ mặc, những kẻ theo anh ta đã được một bài học hết sức rõ ràng và tan rã.