Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngỡ ngàng Cờ Vàng giữa lòng Hà Nội

 Chị em Hà Nội ung dung cầm hình Tổng Thống Trump chụp hình với Cờ Vàng VNCH: "Mình yêu ai, quý ai là quyền của mình, chẳng ai có quyền cấm mình cả".

Switch mode views: