Ngỡ ngàng Cờ Vàng giữa lòng Hà Nội

 Chị em Hà Nội ung dung cầm hình Tổng Thống Trump chụp hình với Cờ Vàng VNCH: "Mình yêu ai, quý ai là quyền của mình, chẳng ai có quyền cấm mình cả".