Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện chính phủ CSVN

 Việt Cộng cướp 3 triệu đô-la của Trịnh Vĩnh Bình, nhưng nay phải bồi thường số tiền lên đến 45 triệu đô-la. Người dân lãnh đủ món nợ này.

Tin mới

Các tin khác