Anh chị em hãy sám hối - Phần 1

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương,  số 487 ngày 01-4-2001 (Phần 1)
Chủ đề: Anh chị em hãy sám hối - Bài thuyết giảng của cha Mathêô Nguyễn Khắc Hy

hay-sam-hoi

TVTT-484-11-3-2001-1

Tin mới

Các tin khác