Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài giảng của Linh mục Giuse Nguyễn văn Toản vạch trần sự dối trá của cộng sản Việt NamBài giảng của Linh mục Giuse Nguyễn văn Toản trong Thánh lễ cầu cho công lý hòa bình tối Chúa Nhật 30.11.2014 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn. Cha Toản đã không sợ hãi, dám công khai vạch trần sự dối trá của nhà cầm quyền cộng sản VN

Switch mode views: