Bài giảng của LM Đa Minh Nguyễn Văn Phương trong Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Lý Và Hòa Bình ngày 25.1.2015, tại Sài gòn

 Xin cám ơn và ngưỡng mộ quí Linh Mục của DCCT Sài gòn đã vô cùng can đảm trước Đảng Cộng Sản man rợ và một nhà nước mang nhiều tội lỗi nhất trong lịch sử dân tộc.

Chế độ CS nhất định phải sớm cáo chung tại Việt nam, nếu mọi người đều biết noi gương can đảm của quí vị.

Tin mới

Các tin khác