Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 1: Khởi đầu giờ vinh quang của Chúa; Cảm thông giới trẻ

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương,  số 48

MẦU NHIỆM THẬP GIÁ
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993
LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Đề tài 1:     - Khởi đầu giờ vinh quang của Chúa
        - Cảm thông giới trẻ

mau-nhiem-thap-gia-1

TVTT-484-11-3-2001-1

Tin mới

Các tin khác