Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 2: Tìm cho đời ta một ý nghĩa

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương,  số 49

MẦU NHIỆM THẬP GIÁ
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993
LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Đề tài 2:     - Tìm cho đời ta một ý nghĩa

mau-nhiem-thap-gia-2

TVTT-484-11-3-2001-1

Tin mới

Các tin khác