Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 3: Nguồn gốc đau khổ của nhân loại

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương,  số 50

MẦU NHIỆM THẬP GIÁ
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993
LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Đề tài 3:     - Nguồn gốc đau khổ của nhân loại

nguon-goc-dau-kho

TVTT-484-11-3-2001-1

Tin mới

Các tin khác