Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 4: Bước theo Chúa

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương,  số 51

MẦU NHIỆM THẬP GIÁ
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993
LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Đề tài 4:     - Bước theo Chúa

buoc-theo-Chua

TVTT-484-11-3-2001-1
Switch mode views: