Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 5: Phép Thánh Thể và Thiên Chức Linh Mục

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương,  số 52

MẦU NHIỆM THẬP GIÁ
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993
LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Đề tài 4:     - Phép Thánh Thể và Thiên Chức Linh Mục

ThanhThe

TVTT-484-11-3-2001-1

Tin mới

Các tin khác