Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 6: Sống đạo giữa đời: Sống Mầu Nhiệm Thập Giá

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương,  số 53

MẦU NHIỆM THẬP GIÁ
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993
LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Đề tài 4:     -  Sống đạo giữa đời: Sống Mầu Nhiệm Thập Giá

song-dao-giua-doi

TVTT-484-11-3-2001-1

Tin mới

Các tin khác