Bài giảng thánh lễ Công lý & Hòa Bình DCCT Sài Gòn 29.3.2015

Bài giảng thánh lễ Công lý & Hòa Bình của Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại tại DCCT.

{yoututbe}MV922q1kZIU{yoututbe}

 

Tin mới

Các tin khác